Image Alt

Невідомий художник першої половини XIX ст. “Театр в Помпеї”

Невідомий художник першої половини XIX ст. “Театр в Помпеї”

 

 

Невідомий художник першої половини XIX ст.
Театр в Помпеї.
Папір, акварель; 30,7 х 41,5

Додаткова інформація:

Ліворуч внизу: Doy…(далі не видно)

Під зображенням напис білою фарбою: Teatro di Pompeano
Надійшла з Одеської картинної галереї в 1949 році.

Інвентарний номер:

Г-148

В розділах:
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090