Image Alt

Василь Верещагін - Тег

Графічний розділ творів В.В. Верещагіна складається з дев’ятнадцяти малюнків. Всі вони, за винятком двох, передані з Росій­ського музею імператора Олександра III «Обществу изящных искусств в память ху­дожника В.В. Верещагина, для хранения в Музее Общества в г. Николаеве» у 1914 році. Такі

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090